sysslande

sysslande
• göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet, verksamhet
• anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • tjänst — • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • anställning, tjänst, ämbete, syssla, funktion, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • ämbete — • plats, tjänst, befattning, arbete, jobb, ämbete • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • anställning — • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • befattning — • anställning, ämbete, tjänst • plats, tjänst, befattning, arbete, ämbete • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande …   Svensk synonymlexikon

  • syssla — • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet, verksamhet • tjänstgöra, operera, släpa,… …   Svensk synonymlexikon

  • uppgift — • anställning, tjänst, ämbete, syssla, uppgift, sysslande • funktion, tjänstgöring, befattning, uppgift, uppdrag, göromål • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla, uppdrag, angelägenhet • göromål, arbete, förrättning, uppgift, syssla,… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”